Motie Ouwehand/Polderman over het niet langer bekos­tigen van het meetnet


5 juli 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat door grootschalige import van veevoer en grootschalige export van vlees 70 miljard kilo mest per jaar in Nederland achterblijft, resulterend in vervuiling van grondwater en drinkwater;

constaterende, dat Nederland mede hierdoor grote problemen heeft met het halen van de Europese normen voor de Nitraatrichtlijn en hiervoor onder voorwaarden tot 2010 derogatie heeft gekregen waarbij graasdierhouders meer mest op hun land mogen toepassen dan de Europese norm;

constaterende, dat een van die voorwaarden een meetnet betreft welke wordt bekostigd uit maatschappelijke gelden dat jaarlijks miljoenen euro's kost aan onderzoek, monitoring en registratie;

constaterende, dat het vanuit het "de vervuiler betaalt"-principe onwenselijk is dat maatschappelijke gelden worden besteed aan het oplossen van milieuvervuiling die wordt veroorzaakt door commerciƫle ondernemingen;

verzoekt de regering per ingang van 2008 het meetnet niet langer te bekostigen en de sector zelf te laten betalen voor het onderzoek, monitoring en registratie van het meetnet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Polderman


Status

Verworpen

Voor

D66, PVDD, SP

Tegen

CDA, CU, GL, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over aanpassing van het protocol in het Verdrag van Amsterdam

Lees verder

Motie Thieme over compensatie van biologische pluimveehouders en hobbydierhouders

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer