Motie Ouwehand over een algemeen duur­zaam­heids­beleid met concrete doel­stel­lingen


23 juni 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de rijksoverheid zichzelf ten doel heeft gesteld, 100% duurzaam in te kopen in 2010;

van mening, dat de Kamer hierbij niet achter kan blijven;

verzoekt het Presidium voor het Kamerapparaat een algemeen duurzaamheidsbeleid op te stellen, waarin onder andere concrete doelstellingen worden geformuleerd ten aanzien van de inkoop van biologische producten en de transitie naar duurzame plantaardige en dierlijke eiwitten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

CU, GL, PvdA, PVDD, SP

Tegen

CDA, D66, LVER, PVV, SGP, VVD