Motie Thieme/Ouwehand: waar­schu­wingslabel paar­den­vlees giftige verboden stof


20 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vondst van fenylbutazon in paardenvlees, in 2012 in België en in 2013 in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, er op wijst dat deze verboden stof vaker in paardenvlees voorkomt dan doet vermoeden,

constaterende dat wetenschappelijk onderzoek[1] in 2010 heeft aangetoond dat fenylbutazon bij mensen kan leiden tot een afname van witte bloedcellen, leverfalen en leukemie,

verzoekt de regering op basis van het voorzorgsbeginsel een waarschuwingslabel voor paardenvlees te verplichten zodat consumenten geïnformeerd worden op de mogelijke aanwezigheid van fenylbutazon in paardenvlees,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme

[1] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691510001225


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, 50+, GrKÖ

Tegen

VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66, CU, SGP, GrBvK, Klein, VanVliet