Motie Thieme: Moni­toring multi­re­sis­tente bacteriën door produ­centen


4 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat multiresistente bacteriën een steeds groter risico vormen voor de volksgezondheid,

constaterende dat Carbapenems, als laatste redmiddel kan worden ingezet bij besmettingen met multiresistente bacteriën,

overwegende de ernstige gevolgen indien Carbapenem-resistente Enterobacteriën (CRE’s), die resistent zijn tegen alle antibiotica, zich via voedsel in Nederland zouden verspreiden,

constaterende dat de monitoring van CRE's vanaf 2015 verplicht is voor Europese lidstaten maar niet voor de producenten,

verzoekt de regering om monitoring van CRE’s door producenten vanaf 2015 verplicht te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen