Motie Thieme: maat­schap­pe­lijke kosten door­re­kenen in de kostprijs van vlees, vis en zuivel


3 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat steeds meer boeren in Nederland hun producten onder de kostprijs moeten verkopen;

verzoekt de regering de maatschappelijke kosten van de huidige vlees-, vis- en zuivelproductie en –consumptie opnieuw te meten en te verdisconteren in de kostprijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

SP, PvdA, VVD, D66, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, PVV, SGP, GrKuÖz, GrBovK, Klein, Houwers, VanVliet