Motie Thieme: naleving en toezicht op verstrekken van nest- en aflei­dings­ma­te­riaal bij varkens


3 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering in haar rapport stelt dat de naleving op het verstrekken van nestmateriaal bij zeugen en afleidingsmateriaal bij varkens tekort schiet,

verzoekt de regering er voor te zorgen dat:

- de naleving op het verstrekken van nestmateriaal bij zeugen en afleidingsmateriaal bij varkens verbetert,

- de NVWA op de naleving extra gaat toezien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Ingediend

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, D66, PVV, GrKuĂ–z

Tegen

PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, SGP, Klein, Houwers, VanVliet, GrBovK