Motie Wassenberg/Van Gerven: formuleer tussen­doelen om imple­men­tatie Europese natuur­richt­lijnen te garan­deren


3 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie in de tussentijdse evaluatie van de Biodiversiteitsstrategie 2020 concludeert dat Nederland onvoldoende vooruitgang boekt;

constaterende dat dit deels komt doordat Nederland achterloopt met de implementatie van de Europese natuurrichtlijnen, zoals het opstellen van beheerplannen voor Natura 2000-gebieden door provincies;

verzoekt de regering een sterkere regierol te nemen door jaarlijkse tussendoelen te formuleren die een voorspoedige implementatie garanderen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Van Gerven


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, ChristenUnie, GrKuĂ–z

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, 50PLUS, SGP, Klein, Houwers, VanVliet, GrBovK

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer