Motie Thieme: kom met voor­stellen om de vlees- en zuivel­con­sumptie te vermin­deren


3 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het IPCC, het Planbureau voor de Leefomgeving en denktank Chatham House concluderen dat voor het beperken van de klimaatverandering tot twee graden Celsius het noodzakelijk is om de vlees- en zuivelconsumptie te verminderen,

verzoekt de regering voor het voorjaar met voorstellen te komen om de vlees- en zuivelconsumptie te verminderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, CU, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, SGP, 50PLUS, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet