Motie Thieme: formuleer doel­stel­lingen om klimaat­impact van Nederland in het buitenland te vermin­deren


3 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland behoort tot de grootste importeurs van natuurlijke hulpbronnen,

constaterende dat dit betekent dat de bijdrage van Nederland aan het klimaatprobleem voor een groot deel buiten de eigen landsgrenzen plaatsvindt,

constaterende dat deze bijdrage op dit moment geen onderdeel uitmaakt van het Nederlandse klimaatbeleid,

verzoekt de regering doelstellingen te formuleren om deze klimaatimpact te verminderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, CU, GL, PvdD, 50PLUS, GrKÖ

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP, GrBvK, Klein, VanVliet