Motie Thieme: kom met voed­sel­beleid om de productie van plant­aardige eiwitten voor mense­lijke consumptie te bevor­deren


9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat naast de klimaatcrisis en het toenemend grondstoffentekort, de wereldbevolking zal groeien met als gevolg meer vraag naar voedsel

overwegende dat er vanwege deze ontwikkelingen er een verschuiving zal moeten plaatsvinden in het dieet van dierlijke eiwitten naar meer plantaardige eiwitten,

verzoekt de regering voedselbeleid te ontwikkelen waarin de productie van plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie omwille van duurzaamheid en voedselzekerheid een prominente plaats krijgt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie, 50PLUS, GrKuĂ–z

Tegen

PvdA, VVD, CDA, SGP, PVV, GrBovK, LidKlein, LidHouwers, LidVanVliet