Motie Thieme: definieer Climate Smart Agri­culture die daad­wer­kelijk bijdraagt aan duurzame voed­sel­pro­ductie en voed­sel­ze­kerheid


9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet inzet op ‘Climate Smart Agriculture’ in haar beleid voor voedselzekerheid,

constaterende dat Climate Smart Agriculture momenteel zo breed is geformuleerd dat het vrijwel iedere vorm van landbouw kan omvatten, inclusief megastallen,

constaterende dat de speciale rapporteur voor het recht op voedsel van de Verenigde Naties aanbeveelt om subsidies en onderzoeksgelden te verschuiven van de industriële landbouw naar agro-ecologische landbouwmethodes,

constaterende dat de Kamer heeft uitgesproken dat de ontwikkelingsgelden die besteed worden aan voedselzekerheid ten goede moeten komen aan kleine boeren en het ondersteunen van agro-ecologische landbouwpraktijken (KS 31250 nr 81)

verzoekt de regering een heldere definitie van Climate Smart Agriculture op te stellen die recht doet aan de wens van de Kamer en daadwerkelijk bijdraagt aan het verduurzamen van de mondiale voedselproductie en het zeker stellen van het recht op voedsel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, GL, PvdA, D66, 50PLUS, CU, CDA, GrKuÖz, Klein

Tegen

PVV, SGP, VVD, GrBovK, Houwers, VanVliet