Motie Merkies/Thieme: kies een duurzame huis­bankier


25 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de contracten van de huisbankier van het Rijk, de Royal Bank of Scotland, aflopen per 1 mei 2016;

constaterende dat de regering een voorbeeldfunctie heeft als het gaat om eerlijk en duurzaam bankieren;

overwegende dat de regering gebaat is bij een huisbankier die transparant is over zijn publiek beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de uitvoering daarvan;

verzoekt de regering, in de tender ten behoeve van het aanbestedingsproces voor de nieuwe huisbankier van de overheid expliciete eisen op te stellen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies
Thieme
Klaver
Schouten


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, SP, CDA, D66, CU, GL, SGP, PvdD, 50+Baaij, 50+Klein

Tegen

VVD, PVV, GrBvK, VanVliet