Amen­dement Thieme/Koser Kaya: dat het natuur­beheer in het Caribisch deel van het Koninkrijk veilig­stelt.


3 december 2015

34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Nr. 94

AMENDEMENT VAN HET LID thieme en Kaya

Ontvangen 2 december 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 18 Natuur en regio worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 18 Natuur en regio worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement dient het veiligstellen van het natuurbeheer in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Duurzaam natuurbeheer is van groot belang, niet alleen vanwege de intrinsieke waarde van natuur, maar ook voor de toeristische sector en daarmee de eilandelijke economieën.

De afgelopen 10 jaar heeft Nederland jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de Dutch Caribbean Nature Alliance, de overkoepelende organisatie van Caribische natuurparken.

Dit geld is geïnvesteerd in een duurzaam verdienmodel; het Natuur Trust Fonds. Vanuit de rendementen van dit fonds kunnen de operationele kosten van het beheer van aangesloten natuurparken worden betaald.

Vanaf 2016 stopt Nederland haar bijdrage omdat de afgesproken periode van 10 jaar is verlopen. Continuering van deze bijdrage is echter noodzakelijk omdat de inhoud van het Natuur Trust Fonds nog onvoldoende is om via de rendementen duurzame inkomsten te genereren. Het gat dat gedicht dient te worden is circa 8 miljoen euro.

Dit amendement regelt de continuering van de jaarlijkse bijdrage van 1 miljoen euro totdat het Natuur Trust Fonds een duurzame inkomstenstroom garandeert, met een termijn van maximaal 10 jaar.

Het ministerie van Economische Zaken is systeemverantwoordelijk voor het behoud van de nationale biodiversiteit en voor de zekerstelling van de aanwezigheid van natuur op lange termijn, ook op de BES-eilanden. De dekking van het voorstel wordt daarom gezocht op de EZ-begroting in het niet-juridisch verplichte deel van artikel 18, onder de post Natuurvisie.

Thieme

Kaya


Status

Ingediend

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie, Klein, GrKuÖz

Tegen

PvdA, VVD, CDA, 50PLUS, PVV, SGP, Houwers, VanVliet, GrBovK