Motie Thieme/Jansen: verplichten van het aanbrengen van brand­de­tectie in stallen


24 september 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,,

constaterende, dat er tot op heden miljoenen dieren zijn omgekomen in stalbranden,

constaterende, dat het Bouwbesluit 2012 ingezet is op preventie van branden en onvoldoende aandacht besteedt aan de inperking van ontstane branden,

constaterende, dat het Bouwbesluit 2012 daarmee onvoldoende bijdraagt in het beschermen van dieren bij het uitbreken van een brand,

overwegende, dat vroegtijdige detectie de uitbreiding van een brand kan beperken en dierenleed kan voorkomen,

verzoekt de regering, om de verplichting tot het aanbrengen van detectiesystemen zoals een brand- en rookalarm, in het Bouwbesluit 2012 op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Jansen


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP