Motie Thieme/Jansen: verplichte gebruiks­melding voor veehou­derij bij een stalbrand


24 september 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering de controle en het toezicht van het Bouwbesluit 2012 bij de gemeenten neerlegt,

constaterende, dat onderzoek van onder andere Wageningen UR heeft aangetoond dat het controle en toezicht van gemeenten onvoldoende is,

constaterende, dat een gebruiksmeldingsplicht voor alle veebedrijven de gemeente een beter zicht geeft op de brandveiligheid van bedrijven,

constaterende, dat door een gebruiksmeldingsplicht gerichtere handhaving mogelijk wordt,

verzoekt de regering, om in het Bouwbesluit 2012 een gebruiksmeldingsplicht voor veehouders bij gemeenten op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Jansen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, SP, D66, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, 50PLUS