Motie Thieme: Bouw­be­sluit laten gelden voor bestaande stallen


24 september 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Bouwbesluit 2012 alleen van toepassing is op nieuwbouw of te verbouwen stallen,

constaterende, dat hiermee miljoenen dieren die leven in bestaande stallen buiten het Bouwbesluit 2012 vallen,

constaterende, dat hiermee niet alleen een rechtsongelijkheid ontstaat tussen ondernemers maar tevens in de bescherming van dieren,

verzoekt de regering, het Bouwbesluit 2012 tevens van toepassing te laten zijn op bestaande stallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, PVV, SP, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, 50PLUS

Lees onze andere moties

Amendement Ouwehand: varkensmestproductierecht in plaats van varkensrecht

Lees verder

Motie Thieme/Jansen: verplichten van het aanbrengen van branddetectie in stallen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer