Motie Ouwehand: mest­over­schot bij de bron aanpakken en het sluiten van kring­lopen centraal stellen


24 september 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland het meest veedichte land ter wereld is,

constaterende, dat er daardoor in Nederland al jarenlang een groot mestoverschot bestaat en dat dit grote problemen met zich meebrengt voor de natuur, het milieu, de volksgezondheid en het dierenwelzijn,

constaterende, dat de wijziging van de meststoffenwet die momenteel voor ligt deze problemen niet op zal lossen maar juist de veestapel in Nederland kan laten groeien,

verzoekt de regering, een nieuwe aanpak te ontwikkelen voor het mestbeleid waarbij het mestoverschot bij de bron wordt aangepakt,

verzoekt de regering, om grondgebondenheid, het sluiten van regionale nutriƫntenkringlopen en het realiseren van een goede kwaliteit van de bodem en het oppervlaktewater als uitgangspunten te hanteren voor deze nieuwe aanpak,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, 50PLUS