Motie Thieme: inzicht in herkomst van vlees door QR-code op verpakking


20 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat totale transparantie van het productieproces bijdraagt aan het vergroten van de voedselveiligheid en het voedselvertrouwen van de consument,

verzoekt de regering bij de Europese Commissie te pleiten voor de komst van een barcode of Quick Response (QR)-code die door consumenten in te scannen is en waarmee de consument gedetailleerd inzicht krijgt in de herkomst van het dier en het huisvestingssysteem,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

Tegen