Motie Ouwehand: Behoud het Kruitbos in Muiden


27 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Kruitbos op het KNSF terrein 80 beschermde soorten voorkomen waarvan meerdere rode lijst soorten;

overwegende dat er vanwege de voorgenomen bebouwing op het KNSF-terrein nagenoeg niets over blijft van het Kruitbos;

overwegende de Rijksverantwoordelijkheid voor de instandhouding van de biodiversiteit in Nederland;

verzoekt de regering zich maximaal in te spannen voor het behoud van het Kruitbos,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie, 50+, GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, Bontes, D66, SGP