Motie Thieme: mora­torium mega­stallen


28 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Alterra (2007) een definitie hanteert voor een megastal uitgaande van:

7500 vleesvarkens, 1200 fokvarkens,
120.000 leghennen, 220.000 vleeskuikens,
250 melkkoeien of 2500 vleeskalveren.

constaterende dat het RIVM momenteel onderzoek uitvoert naar de relatie tussen de intensieve veehouderij en de gezondheidseffecten op omwonenden ,

constaterende dat de Kamer in afwachting is van het Wetsvoorstel Dieraantallen en Volksgezondheid,

verzoekt de regering, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek van de RIVM en de inwerkingtreding van de Wet Dieraantallen en Volksgezondheid, een voorbereidingsbesluit te nemen waarmee een moratorium op de bouw van megastallen wordt afgekondigd en dit besluit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan provincies en gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, GL, PvdD, 50+, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, CU, SGP, GrK├ľ, GrBvK, VanVliet