Motie Thieme: het toekennen van middelen uit het bedrijfs­over­na­me­fonds voor de landbouw te voorzien van de voor­waarde om het over te nemen bedrijf om te schakelen naar biolo­gisch


2 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de nieuwe regering in totaal 75 miljoen euro reserveert voor een bedrijfsovernamefonds in de landbouwsector,

constaterende, dat de landbouwsector een grote duurzaamheidsopgave kent,

verzoekt de regering om het toekennen van middelen uit het bedrijfsovernamefonds voor de landbouw te voorzien van de voorwaarde om het over te nemen bedrijf om te schakelen naar biologisch,

en gaat over tot de orde van de dag,

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen