Motie Thieme & Klaver: invoeren van een vleestaks in plaats van verhogen van het lage Btw-tarief


2 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat vlees het meest vervuilende en klimaat-onvriendelijke onderdeel is van ons voedselpakket,

constaterende, dat onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving, het RIVM, het International Panel on Climate Change van de VN, wetenschappers van de universiteit van Oxford en de Erasmus Universiteit Rotterdam, dringend adviseren om een vleestaks in te voeren,

verzoekt de regering af te zien van de algemene verhoging van het lage BTW tarief en in plaats daarvan een vleestaks in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Thieme


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, SP, PvdA, CU, 50PLUS, DENK, SGP, FvD