Motie Ouwehand: stop glyfosaat binnen vijf jaar


2 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat glyfosaat een bedreiging vormt voor drinkwater en schadelijk is voor insecten, vogels, zoogdieren, waterorganismen en bodemleven,

verzoekt de regering, in elk geval niet in te stemmen met een verlenging van de toelating van glyfosaat van langer dan vijf jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Graus

Futselaar

Moorlag

Grashoff


Status

Aangehouden

Voor

Tegen