Motie Thieme: het Terlouw­ma­nifest als vertrekpunt in een nieuwe infor­matie-opdracht voor de vorming van een nieuw kabinet


18 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit het Terlouwmanifest een breed gedeelde urgentie spreekt ten aanzien van een nieuw te vormen regeerakkoord,

spreekt uit dat het Terlouwmanifest het vertrekpunt moet vormen in een nieuwe informatie-opdracht voor de vorming van een nieuw kabinet,

en gaat over tot de orde van de dag,

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PvdA, 50PLUS

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, DENK, FVD