Motie Thieme: het Terlouw­ma­nifest als vertrekpunt in een nieuwe infor­matie-opdracht voor de vorming van een nieuw kabinet


18 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit het Terlouwmanifest een breed gedeelde urgentie spreekt ten aanzien van een nieuw te vormen regeerakkoord,

spreekt uit dat het Terlouwmanifest het vertrekpunt moet vormen in een nieuwe informatie-opdracht voor de vorming van een nieuw kabinet,

en gaat over tot de orde van de dag,

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PvdA, 50PLUS

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, DENK, FVD

Lees onze andere moties

Motie Arissen: laten inspireren door het Zweedse beleid om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen

Lees verder

Motie Ouwehand: Het hoger beroep intrekken en de daadwerkelijk grondgebonden/biologische/biodynamische melkveebedrijven vrijstellen van de fosfaatreductiemaatregelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer