Motie Arissen: laten inspi­reren door het Zweedse beleid om de CO2-uitstoot in Nederland te vermin­deren


18 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het afgelopen jaar de uitstoot van het broeikasgas CO2 door de Nederlandse industrie onveranderd bleef, op 94 miljoen ton, het hoogste peil ooit gemeten,

constaterende dat het ETS-systeem, de belangrijkste maatregel van het kabinet om de CO2-uitstoot van de industrie te verlagen, onvoldoende sturing geeft om de Nederlandse industrie aan de besparing te krijgen die nodig is voor de Parijse Klimaatdoelstelling,

constaterende dat Zweden koploper CO2-reductie is en tussen 1990 en 2014 een bezuiniging van 54,5% wist te realiseren, voornamelijk door het invoeren van een CO2-belasting,

verzoekt de regering zich te laten inspireren door het Zweedse beleid om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Arissen


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer