Motie Ouwehand: Het hoger beroep intrekken en de daad­wer­kelijk grond­ge­bonden/biolo­gische/biody­na­mische melk­vee­be­drijven vrij­stellen van de fosfaat­re­duc­tie­maat­re­gelen


18 mei 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat biologische, biodynamische en daardwerkelijk grondgebonden melkveebedrijven geen bijdrage leveren aan het fosfaatoverschot,

nogmaals wijzende op het feit, dat biologische en biodynamische boeren géén gebruik maken van de derogatie,

constaterende, dat de rechter heeft bepaald dat biologische/biodynamische, grondgebonden boeren die geen gebruik maken van de derogatie niet hoeven mee te werken aan een fosfaatreductieplan dat tot doel heeft om die derogatie te behouden,

verzoekt de regering, het hoger beroep dat zij heeft ingesteld in te trekken en de daadwerkelijk grondgebonden/biologische/biodynamische melkveebedrijven vrij te stellen van de fosfaatreductiemaatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV

Tegen

VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, SGP, DENK, FVD