Motie Thieme: het Terlouw­ma­nifest als uitgangspunt voor de kabi­nets­for­matie


28 maart 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de voorzitters van 10 politieke jongerenorganisaties onder leiding van Jan Terlouw hebben gevraagd om een duurzaam kabinet op basis van breed gedeelde uitgangspunten die als volgt luiden:

  1. Het beleid van het kabinet zal erop zijn gericht dat Nederland gaat behoren tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid, met name als het gaat om concretisering van de Parijse akkoorden. Het kabinet zal daarvoor concrete maatregelen nemen.
  2. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ zal uitgangspunt zijn van het kabinetsbeleid. Daardoor wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor de industrie, wat een voorwaarde is voor succesvolle innovaties op het gebied van duurzame productie.
  3. Het kabinet zal iedere maatregel toetsen aan het effect ervan op de kwaliteit van de aarde, nationaal en internationaal, nu en in de toekomst.
  4. Het kabinet zal alles in het werk stellen om in internationaal verband te bevorderen dat multinationale ondernemingen niet minder belasting betalen dan het midden- en kleinbedrijf.
  5. Bij het realiseren van bovenstaande maatregelen zal voor het kabinet de menselijke maat norm zijn in wetgeving, regelgeving en beleid;

spreekt uit dat het Terlouwmanifest als uitgangspunt moet dienen voor de kabinetsformatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PvdA, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, FVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: weidegang voor koeien wettelijk borgen omdat het percentage weidende koeien achteruit gaat

Lees verder

Motie Ouwehand: een integrale analyse van de landbouw waarbij alle doelen in samenhang worden bezien

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer