Motie Ouwehand: een integrale analyse van de landbouw waarbij alle doelen in samenhang worden bezien


5 april 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het landbouwbeleid wordt gekenmerkt door een gefragmenteerde aanpak om verschillende maatschappelijke doelen te realiseren, zoals fosfaatreductie, vermindering van ammoniakuitstoot, verbetering van de waterkwaliteit en verbetering van dierenwelzijn, waarbij de klimaatopgave voor de veehouderij en de landbouw als geheel nog niet eens in kaart is gebracht;

constaterende, dat de gefragmenteerde aanpak in het landbouwbeleid de maatschappelijke doelen onvoldoende dichterbij heeft gebracht en heeft geleid tot voortdurende onzekerheid bij ondernemers;

spreekt uit dat er dringend behoefte is aan een integraal beleid voor de landbouw in Nederland,

verzoekt de regering, een integrale analyse van de landbouw te presenteren, waarbij alle doelen in samenhang worden bezien,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PvdA, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, 50PLUS, ChristenUnie, SGP, FVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme: het Terlouwmanifest als uitgangspunt voor de kabinetsformatie

Lees verder

Motie Ouwehand: spreekt uit dat binnen de komende kabinetsperiode een substantiële krimp van de veestapel zal moeten worden gerealiseerd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer