Motie Thieme: het open­breken van het ener­gie­ak­koord om de klimaat­doel­stel­lingen te behalen


2 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet vasthoudt aan het energieakkoord dat nog loopt tot 2023,

constaterende, dat daardoor noodzakelijke maatregelen, zoals de sluiting van kolencentrales worden uitgesteld tot een volgende kabinetsperiode,

verzoekt de regering, het energieakkoord open te breken om de klimaatdoelstellingen te behalen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Thieme


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdD, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, CU, 50PLUS, SGP, FvD