Motie Thieme: bindende afspraken met inves­teerders (zoals pensi­oen­fondsen) over afbouw van inves­te­ringen in fossiele energie


2 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om bindende afspraken met investeerders te maken (zoals pensioenfondsen) om investeringen in fossiele energie af te bouwen en te verschuiven naar schone energie en energiebesparing,

en gaat over tot de orde van de dag,

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdA, PvdD, DENK

Tegen

VVD, PVV, D66, CDA, CU, 50PLUS, SGP, FvD