Motie Thieme: hand­havend optreden tegen de illegale inzet van CO2 bij de bestrijding van muizen­plagen


10 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vergassen met CO2 conform de Europese biocidenrichtlijn een methode is die niet mag worden ingezet om muizen te bestrijden,

constaterende dat de overheid het illegale gebruik van deze methode heeft gedoogd om muizen in Friesland te bestrijden,

verzoekt de regering, in de toekomst er op toe te zien dat handhavend wordt opgetreden tegen de inzet van deze illegale en dieronvriendelijke methode,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PVV, GrK/O, D66, GL, PvdD, SP

Tegen

GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, Houwers, VanVliet, 50+, PvdA