Motie Thieme: dier­on­vrien­de­lijke muizen­be­strijding in de toekomst tegen gaan


10 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat muizenplaag in Friesland is bestreden met dieronvriendelijke methoden zoals vergassing en verdrinking,

overwegende dat de regering heeft toegezegd dieronvriendelijke methodes te ontmoedigen,

verzoekt de regering, dieronvriendelijke muizenbestrijding in de toekomst tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PVV, GrK/O, D66, GL, PvdD, SP

Tegen

GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, Houwers, VanVliet, 50+, PvdA