Motie Thieme/Halsema over het tran­si­tie­proces binnen de Neder­landse voedings­in­du­strie


1 maart 2007
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat uit het PROFETAS-onderzoek blijkt dat de productie en consumptie van grote hoeveelheden dierlijke eiwitten belastend is voor het welzijn van dieren, onze leefomgeving, ons klimaat, het milieu en de volksgezondheid;
constaterende, dat er behoefte is aan de bevordering van een transitieproces, waarbij minder dierlijke eiwitten en meer plantaardige eiwitten geproduceerd en geconsumeerd worden;
overwegende, dat Nederland een belangrijke rol zou kunnen spelen in dit transitieproces, gelet op de groei van het aantal ┬źvleesverlaters┬╗;
overwegende, dat een onderzoek naar de innovatieve mogelijkheden op dit gebied Nederland koploper zou kunnen maken op dit innovatieve taakveld, met grote mogelijkheden voor export van kennis en producten;
verzoekt de regering een inventariserend onderzoek in te laten stellen door het innovatienetwerk Agro en Groene Ruimte naar de mogelijkheden van dit transitieproces binnen de Nederlandse voedingsindustrie,
en gaat over tot de orde van de dag

Thieme
Halsema


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD