Motie Thieme/Halsema over het niet langer finan­cieren van de plezier­jacht van het Koninklijk Huis


17 september 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de plezierjacht van het Koninklijk Huis met belastinggeld wordt gefinancierd;

overwegende, dat de plezierjacht zeer omstreden is;

verzoekt de regering de plezierjacht van het Koninklijk Huis niet langer te financieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Halsema


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme c.s. over de mogelijkheden voor een vergaande vergroening van het belastingstelsel

Lees verder

Motie Thieme/Halsema over het ongedaan maken van de geplande bezuiniging bij de VWA

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer