Motie Thieme/Halsema over een plan van aanpak inzake klimaat­vrien­de­lijke voed­sel­keuzes


19 juni 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat grote inspanningen nodig zijn om de ambitieuze klimaatdoelen van dit kabinet te halen en dat daarvoor naar de mening van het kabinet alles uit de kast moet worden gehaald;

constaterende, dat de regering stelt dat vlees het meest milieubelastende onderdeel van het voedselpakket is;

verzoekt de regering binnen een halfjaar te komen tot een plan van aanpak om klimaatvriendelijke voedselkeuzes te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Halsema


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, PvdA, SGP, VVD