Motie Thieme c.s. over een posi­tief­lijst van dier­voe­der­grond­stoffen


6 juni 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat diervoeder uit veilige grondstoffen dient te bestaan;

overwegende, dat de bestaande negatieflijst van grondstoffen onvoldoende waarborgen biedt voor het uitsluitend toepassen van veilige grondstoffen;

overwegende, de grote voedselveiligheidswinst van een positieflijst van diervoedergrondstoffen, omdat nieuwe grondstoffen slechts toegepast kunnen worden na beoordeling en toetsing op veiligheid;

verzoekt de regering een voorstel aan de Kamer te doen om te komen tot een positieflijst voor grondstoffen die toegepast kunnen worden in veevoer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Polderman
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, PvdA, SGP, VVD