Motie Thieme c.s. over een toets op sector­on­af­han­ke­lijkheid en objec­ti­viteit bij voor­lich­tings­cam­pagnes over voedsel


19 juni 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de overheid via voorlichtingscampagnes zoals smaaklessen de consument wil informeren over voedsel en de herkomst daarvan;

constaterende, dat er veel onwetendheid is bij consumenten over de manier waarop productiedieren worden gehouden en over het daaruit voortvloeiende dierenleed;

constaterende, dat op dit moment de negatieve gevolgen voor dieren van consumentenkeuzes onderbelicht blijven;

verzoekt de regering voor aanvang van elke voorlichtingscampagne de gebruikte informatie te toetsen op sectoronafhankelijkheid en objectiviteit, zodat de consument tot een meer zorgvuldige afweging kan komen in zijn keuze,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Pechtold
Halsema


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, D66, PVDD, CU

Tegen

CDA, PvdA, PVV, SGP, VVD