Motie Thieme/Halsema over een campagne voor ten minste één dag per week geen vlees eten


10 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de grootschalige consumptie van dierlijke eiwitten een negatieve invloed heeft op het klimaat, de voedselverdeling, de zoetwatervoorraad, de biodiversiteit en het welzijn van dieren;

overwegende, dat de Belgische steden Gent en Hasselt hun bevolking hebben opgeroepen, één dag per week geen vlees te eten;

overwegende, dat uit berekeningen van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU blijkt dat één dag geen vlees zou kunnen leiden tot het behalen van alle klimaatdoelstellingen voor huishoudens die het kabinet zich gesteld heeft voor 2012;

verzoekt de regering een campagne te starten waarin de Nederlandse bevolking wordt aangeraden ten minste één dag per week geen vlees te eten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Halsema


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdA, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PVV, SGP, SP, VVD