Motie Thieme: haal ISDS uit bestaande handels­ver­dragen


9 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bedrijven gebruik maken van investeringsbeslechting-clausules (ISDS) in reeds bestaande handelsverdragen om geld te claimen bij landen die in hun ogen beperkende regels opstellen om bijvoorbeeld het milieu of de volksgezondheid te beschermen,

overwegende dat ISDS een omstreden wijze van geschillenbeslechting is die het nationale rechtssysteem ontwijkt en de beleidsvrijheid van landen onder druk zet,

verzoekt de regering de Kamer gedetailleerd te informeren over het gebruik ISDS-clausules in bestaande handelsverdragen waar Nederland partij bij is,

verzoekt de regering een concreet tijdpad aan te geven waarin de regering bestaande handelsverdragen gaat aanpassen zodat de daarin opgenomen ISDS-clausules niet meer leiden tot misbruik van arbitrage en strijdigheid met de reguliere rechtsgang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Ingediend

Voor

Tegen