Motie: naast de lijst voor zoog­dieren ook lijsten voor reptielen en vogels opstellen die niet in circussen en op evene­menten mogen worden gebruikt


14 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ontwerpbesluit voor het verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen enkel voorziet in een verbod op wilde zoogdieren,

verzoekt de regering, naast de lijst voor zoogdieren ook lijsten voor reptielen en vogels op te stellen die niet in circussen en op evenementen mogen worden gebruikt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PvdD

Tegen

50PLUS, CDA, CU, GrBvK, GrK├ľ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD