Motie Wassenberg: op korte termijn een regeling voor huizen­be­zitters voor verduur­zaming huizen


26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verhuurders aanspraak kunnen maken op de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP-regeling), waarbij zij een bedrag per woning ontvangen om deze te verduurzamen, maar dat huizenbezitters van deze regeling uitgesloten zijn,

overwegende dat energiebesparing de belangrijkste manier is om de vraag naar fossiele brandstoffen te verminderen en dat verduurzaming van huizen hier een belangrijke rol in speelt,

overwegende dat de huidige regelingen voor huizenbezitters gericht zijn op een lening in plaats van een subsidie,

verzoekt de regering op korte termijn met een regeling voor huizenbezitters te komen die vergelijkbaar is met de STEP-regeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, D66, ChristenUnie, 50PLUS, GrKuÖz, LidKlein

Tegen

SP, PvdA, VVD, CDA, SGP, PVV, GrBovK, LidHouwers, LidVanVliet

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer