Motie Wassenberg: stel een plan op om winning van gas in Nederland te stoppen


14 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering in samenhang met de uitvoering van het klimaatvonnis een afbouwplan voor de winning van gas in Nederland op te stellen waarin een tijdspad is opgenomen om de gaswinning te beëindigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Dik-Faber


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP, 50PLUS, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer