Motie Ouwehand: uitbreiding interne markt met VS door TTIP is onwen­selijk


2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er binnen de interne markt van de Europese Unie al tal van problemen bestaan waardoor mensen in de knel zitten en sociale uitbuiting optreedt,

constaterende dat de Europese Commissie voornemens is om de interne markt uit te breiden met de Verenigde Staten middels het handels- en investeringsverdrag TTIP,

spreekt uit dat uitbreiding van de interne markt met de Verenigde Staten onwenselijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GroenLinksPvdDSP

Tegen

VVDPvdACDAPVVSGPGrBvKHouwersKleinVanVlietD66ChristenUnie50PLUSGrKO