Motie Thieme: duur­zaamheid en sociale impact producten traceerbaar maken


7 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de geschiedenis van producten op het gebied van duurzaamheid en sociale impact traceerbaar en zichtbaar te maken zodat de consument een eerlijke keuze kan maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP

Tegen

PVV, VVD, PvdA, CDA, SGP, ChristenUnie, D66, 50+, Bontes