Motie Thieme: bevor­deren van regi­o­na­li­sering van voed­sel­pro­ductie


7 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, regionalisering van voedselproductie te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, ChristenUnie, 50+, D66, GroenLinks, SP

Tegen

VVD, PVV, CDA, SGP, Bontes, PvdA