Motie Thieme: geen stallen meer dan een bouwlaag en groter dan 1,5 ha


7 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, geen stallen meer toe te laten met meer dan één bouwlaag en met een groter bouwblok dan 1,5 ha,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50+, GroenLinks, SP

Tegen

PVV, PvdA, VVD, CDA, SGP, ChristenUnie, D66, Bontes