Motie Ouwehand: Kwekers­recht mag niet bedreigd worden door TTIP


10 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kwekersrecht ondernemers in staat stelt om hun investeringen in onderzoek terug te verdienen zonder verdere innovatie te belemmeren,

constaterende dat octrooiering in de plantenveredelingssector innovatie belemmert en een bedreiging vormt voor de wereldvoedselvoorziening,

constaterende dat in de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS (TTIP) waarbij wordt ingezet op het harmoniseren van regelgeving, ook wordt gesproken over intellectueel eigendom,

spreekt uit dat het kwekersrecht niet in gevaar mag worden gebracht door TTIP,

verzoekt de regering dit standpunt uit te dragen bij de Europese Commissie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: over boven water krijgen van het conceptrapport over criteria voor hormoonverstorende stoffen

Lees verder

Motie Thieme: dieronvriendelijke muizenbestrijding in de toekomst tegen gaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer