Motie Thieme: dieren­welzijn als wette­lijke taak BuRo


20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat binnen artikel 2, lid 1a van de Wet op de Onafhankelijke Risicobeoordeling, er geen wettelijke taak ligt op het uitvoeren van risicobeoordeling op het gebied van dierenwelzijn,

verzoekt de regering om dierenwelzijn op te nemen in artikel 2, lid 1a van de Wet op de Onafhankelijke Risicobeoordeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangenomen

Voor

PVV, ChristenUnie, 50+, D66, GroenLinks, PvdA, SP, PvdD

Tegen

VVD, CDA, SGP