Motie Ouwehand: inzetten op teelt­voorstel met voor­waarden


20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de EU binnenkort wederom gesproken gaat worden over een voorstel waardoor lidstaten zelf kunnen besluiten om de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen te verbieden op hun grondgebied,

van mening dat de juridische houdbaarheid van een eventueel nationaal verbod op de teelt van gengewassen onomstotelijk moet vaststaan voordat er een akkoord bereikt kan worden,

van mening, dat er in dit voorstel voldoende gronden moeten worden opgenomen waarop lidstaten zelf kunnen besluiten tot een verbod op de teelt van gengewassen op hun grondgebied, zonder dat de aanvrager van de toelating daarmee akkoord hoeft te gaan,

van mening, dat gegronde redenen om de teelt van gentechgewassen te willen verbieden onder andere bestaan uit:

sociaal-economische en ethische overwegingen,
aanvullende milieugronden zoals de effecten van extra bestrijdingsmiddelengebruik bij gengewassen
het toepassen van het voorzorgsbeginsel,
het willen vrijwaren van conventionele en biologische landbouw van besmetting met ggo’s en het willen garanderen van keuzevrijheid van consumenten,

verzoekt de regering in te zetten op een teeltvoorstel dat aan bovenstaande overwegingen tegemoet komt en niet met minder genoegen te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Dik-Faber
Van Gerven


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, SP, D66, CU, GroenLinks, SGP, PvdD, 50+

Tegen

VVD, PVV, CDA, Bontes