Motie Ouwehand: geen glyfosaat op recre­a­tie­be­drijven


20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet vanwege het belang van volksgezondheid werkt aan een verbod op glyfosaat maar dat recreatiebedrijven daarvan deels worden uitgezonderd,

constaterende dat juist op recreatieterreinen kinderen risico’s kunnen lopen door het gebruik van glyfosaat en dat er voldoende alternatieven bestaan,

verzoekt de regering het gebruik van glyfosaat op recreatiebedrijven niet meer toe te staan vanaf november 2015,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, D66, CU, GL, 50PLUS, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, SGP, Bontes

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Thieme: dierenwelzijn als wettelijke taak BuRo

Lees verder

Motie Ouwehand: geen glyfosaat in siertuinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer